Årsmøte

Å R S M Ø T E

18.februar 2019

IL SANDVIN avholder årsmøte torsdag 28. mars kl. 19.00 på Stasjonsgården Cafe.

Saksliste ihht N.I.F.`s lover.

Eventuelle forslag må være styret ihende senest 18. mars 2019.

 

VELKOMMEN !

<< Tilbake