228300_1629294187244_1683293890_1164218_252543_n

Om klubben

26.oktober 2011

Utøversidene inneholder de til nå registrerte utøverne i IL Sandvin. Utøverlista inneholder også utøvere som har meldt seg ut av klubben (inaktive medlemmer), av hensyn til at man kan gå inn og se resultater og stevnedeltagelser også for disse. Vi planlegger å lage en egen liste for aktive og en for inaktive og "passive" medlemmer, slik at man lettere kan finne frem til utøveren(e) man er interessert i å se informasjon om.

Klubbstyret er ei liste som inneholder de viktigste vervene i IL Sandvin. Her ser du hvem står bak driften av klubben, og du kan ut fra lista ta kontakt med aktuelle
personer for spørsmål el.l.