Styret

9.november 2011
Styret 2014

Leder:  Svein-Arne Simensen  93052826 - 33777007  sa-simen@online.no                       

Nestleder:  Bjørn Kåre Høgsnes                                                                                

Sekretær: Hilde Vedal                                                                                       

Styremedlem:Gjert Gravningen                                    

Styremedlem:Randi Hansen                                      

Styremedlem:Kjersti Holm      

Styremedl./Oppmann:Tormod Teigstad 91741080  tormod.teigstad@icloud.com                            

Regnskapsfører: Ivar Gurrik                                    

Revisor:  Hans Otto Borgen og Jon Hagen