Styret

9.november 2011
Styret 2019

Leder:  Svein-Arne Simensen  93052826  sa-simen@online.no                       

Nestleder:  Tonje Vråle                                                                              

Sekretær: Hilde Vedal                                                                                       

Styremedlem: Kristian Sundve                                  

Styremedlem: Ingolf Thorbjørnsen                                    

Styremedlem: Kjersti Holm      

Styremedl./Oppmann: Tormod Teigstad 91741080  tormod.teigstad@icloud.com                            

Regnskapsfører: Ivar Gurrik                                    

Revisor:   Jon Hagen